×

Med anledning av Kulturnatt Stockholm

Categories
Nyheter

Institutet stöder kraven på ett omedelbart humanitärt vapenstillestånd i Gaza. Den humanitära situationen är katastrofal, det råder brist på allt – inklusive vatten och mat. Den civila befolkningen i Gaza har i månader utsatts för angrepp och ett fåtal sjukhus fungerar längre. De internationella biståndsorganisationerna måste tryggt få tillträde till hela Gazaremsan. Israels rätt till självförsvar pga. terroristorganisationen Hamas angrepp berättigar inte de grymma åtgärder Israel vidtagit. Dessa åtgärder har tecken av folkmord. Samtidigt kräver vi att de tillfångatagna israeliska pantfångarna släpps fria. Alla parters eventuella brott mot folkrätten måste utredas. De israeliska myndigheternas medverkan i och ovilja att utreda angreppen och morden på Västbanken måste också få ett slut.

 – Astrid Thors, Finlandsinstitutets styrelseordförande


Finlands kulturinstitut står för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Stockholms stads beslut att låta Israels ambassad delta i kulturnatten kom oväntat och sent, och vi är många kulturaktörer under paraplyet Kulturnatt Stockholm som har uttryckt vårt missnöje mot detta till staden.

 – Wivan Nygård-Fagerudd, Finlandsinstitutets direktör