×

Svenskarnas bild av Finland mer positiv än tidigare

Categories
Nyheter

Intresset för Finland har ökat i Sverige, och åtta av tio svenskar uppger att de är positivt inställda till grannlandet. Det är framför allt de unga som vill lära sig mer om Finland. Svenskarna uppskattar speciellt Finlands försvar, krishantering och välfungerande samhälle. Många ser Finland också som ett mer jämställt land än tidigare och viljan att besöka grannlandet har ökat signifikant.


Det visar en enkät som det svenska analys-och undersökningsföretaget Novus har gjort i januari 2023 på uppdrag av tankesmedjan Magma, Kulturfonden för Finland och Sverige, Finlandsinstitutet, kulturcentrum Hanaholmen och Finlands ambassad i Stockholm.

Svenska män är generellt sett mer intresserade av Finland än kvinnor, och unga är mer intresserade än äldre. Det är speciellt historia, samhällsdebatt och säkerhetspolitik som intresserar. Nästan 80 procent anser även att Sverige och Finland kommit varandra närmare efter Rysslands angrepp på Ukraina. Magmas chef Nils Erik Forsgård är inte överraskad över resultatet.
– Nato-diskussionen har lett till ett ökat intresse för Finland. Det är uppenbart. Det är därför också rätt logiskt att det framför allt är män och yngre män som verkar ha fått upp ögonen för Finland, säger Forsgård.

“En tydlig Sanna Marin -effekt”

Svenskarnas syn på Finland som ett jämställt land har ökat markant. Hälften anser att Finland är ett land som präglas av jämställdhet mellan könen, mot 26 procent år 2017 när Novus senast frågade om ämnet.

– Detta beror säkert till stor del på att Finlands kvinnliga statsminister Sanna Marin figurerat så mycket i svenska medier och att hela den nuvarande finska regeringen leds av fem kvinnliga partiledare, säger Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson.

– För oss som arbetar med dialogen mellan Sverige och Finland handlar det nu om att förvalta den positiva trend som kommer fram i undersökningen och fördjupa relationen ytterligare.

Samtidigt visar undersökningen att få svenskar är intresserade av finsk kultur såsom litteratur, musik och film. Finlands klimatarbete har inte heller gjort intryck på svenskarna endast 20 procent tycker att landet ligger i framkanten inom området.

Vi ser också att hälften av alla svarande varken har sett eller hört något om Finland i medierna under det senaste halvåret. Jag undrar hur detta är möjligt… Man kan också fråga sig varifrån folk hämtar sin information i största allmänhet. Resultatet är lite motsägelsefullt på så sätt, säger Nils Erik Forsgård.

Undersökningen bygger på drygt 1 000 webbintervjuer med svenskar i åldern 18–79 år och genomfördes i början av januari 2023. Novus urval av panelgruppen är representativ för den svenska befolkningen.

Hela rapporten hittar du via länkarna nedan.