×
bild på utställningen "en resa över östersjön". Fyra resekofferter står öppna och in i dem finns barnböcker på två språk

Om utställningen: En resa över Östersjön

Categories
Program Barn & unga

En introduktion till utställningen

Den moderna finländska barnboken är livskraftig och innovativ. Under de senaste decennierna har många originella och stilsäkra konstnärskap vuxit fram och etablerat sig även internationellt. Därmed bygger de även vidare på arvet efter Tove Jansson och den bild- och textvärld hon introducerade 1945. Den aktuella utställningen presenterar ett axplock ur de senaste årens rikhaltiga barnboksskörd.

Experimentlusta, nyfikenhet och humor i kombination med oräddhet, är gemensamma nämnare för böckerna som inte tvekar inför gestaltning av existentiella frågor ur ett barnperspektiv. Andra återkommande ingredienser är frihetslängtan och känslan för naturen. Framför allt kännetecknas berättelserna av ett personligt och modigt uttryck i såväl bild som text. Genom fantasi och lek återges en verklighet som innefattar både utanförskap, rädsla och sjukdom. Den rymmer också skratt, gråt och ett befriande ”fan anamma”. Här återfinns musiksatt zoologi, djur som ingen sett, djur vi ser på nytt, och en kulturhistorisk betraktelse om ”fisens liv”. Vi får följa årstidernas gång och uppleva innebörden av sann vänskap som inte vet av några gränser. 

Välkomna med på ”En resa över Östersjön” – en resa som så många redan gjort och som många kommer att göra i framtiden!

Du hittar en lista på böckerna som är med i utställningen här.

”En resa över Östersjön” är producerad av Finlandsinstitutet inom ramen för uppdraget som nationellt resursbibliotek. Utställningen är skapad av utställningsscenografen Petter Ljungberg. Litteraturvetaren och översättaren Janina Orlov har arbetat som litterär rådgivare för utställningen. Vi vill tacka vår samarbetspartner Moomin Characters, samt Statens kulturråd, Institutet för språk och folkminnen, Undervisnings- och kulturministeriet i Finland och WSOY Litteraturstiftelse som har möjliggjort den här resan över Östersjön. 

Bild: Janne Riikonen/Finlandsinstitutet

Hur hyra utställningen?

Utställningen går att hyra till din ort. Jobbar du t.ex. i en kommun och är intresserad av att visa vandringsutställningen hos er? Ta kontakt med barn- och ungdomsbibliotekarie Linda Åkerlund på Finlandsinstitutet (linda.akerlund@finlandsinstitutet.se) för mer information om detta.

Här hittar du ett informationspaket menat för dig som funderar på att hyra utställningen, med information om t.ex. tekniska detaljer samt pris.

Pedagogiskt material

Till utställningen finns ett gratis pedagogiskt materialpaket på svenska och finska. Har du frågor om materialet? Ta kontakt med barn- och ungdomsbibliotekarie Linda Åkerlund på Finlandsinstitutet (linda.akerlund@finlandsinstitutet.se).

Pressmaterial

Pressbilder till utställningen hittas här. Vid användning av bilderna, skriv: Janne Riikonen/Finlandsinstitutet.