×

Projektet Tur-Retur fortsätter till 2025

Categories
Nyheter

Finlandsinstitutets projekt Tur-Retur, som har som mål att försöka vända på flyttvågen och locka svensktalande att arbeta och studera i Finland, har fått fortsatt finansiering. I måndags beslutade Svenska Kulturfonden om att stödja projektet med 120 000 euro.

 – Det är oerhört roligt att Tur-Retur tilldelas mer finansiering. I praktiken innebär detta att projektet kan fortsätta till 2025, säger projektledaren Linda Granback.

Tur-Retur startades hösten 2021 och har som syfte att med olika metoder försöka underlätta för en flytt tillbaka till Finland – från början mest för de svenskspråkiga finländare som emigrerat till Sverige. Enligt tankesmedjan Magmas rapporter har ca 20 000 finlandssvenskar flyttat till Sverige under de senaste 20 åren, men endast en bråkdel har återvänt. Denna ”hjärnflykt” leder till brist på kompetent, svenskspråkig arbetskraft i Finland.

 – Först var tanken med Tur-Retur att underlätta för finlandssvenskar att flytta tillbaka, men senare breddades syftet med projektet. All inflyttning gynnar ju Finland, vi upplyser nu också svenskar om möjligheten att jobba och studera på svenska i Finland, berättar Granback.

Under projektets gång har man bland annat arrangerat olika näringslivsevenemang samt deltagit i en utbildnings- och rekryteringsmässa. Dessutom har det ordnats kurser i finska för att öka möjligheter för dem som flyttar att få arbete.

– Tack vare finansieringen kan vi nu fortsätta med liknande evenemang. Från och med hösten ska vi också utveckla projektet och ordna evenemang på flera orter i Sverige, berättar Linda Granback.

Mer information: 
Linda Granback 
linda.granback@finlandsinstitutet.se