×

Resursbibliotekets samråd om bokcirkelpaketen

Categories
Program Bibliotek Digitalt

Tid: Torsdag 18/4 kl. 18-19
Plats: digitalt (länk mailas till deltagarna dagen innan samrådet)
Språk: finska
Gratis deltagande, men föranmälan krävs. Anmäl dig till samrådet via Lyyti.

Det finska resursbiblioteket har sedan våren 2022 erbjudit bokcirklar en möjlighet att låna bokcirkelpaket. Bokcirkelpaketen är ett önskemål från den sverigefinska målgruppen och bokcirkelpaketen har de senaste två åren skickats gratis till hela landet.

I vår har vårt bibliotek fått förslaget att sluta med bokcirkelpaketen från Kungliga biblioteket, med hänvisning till ekonomi och arbetsbördan för bibliotekets personal. 

Innan vi fattar några beslut om bokcirkelpaketens fortsättning vill vi höra om användarnas erfarenheter och önskemål gällande tjänsten. Vi behöver alltså din hjälp – tack för att du deltar i vårt samråd!  

Under våren 2024 har Kungliga biblioteket gett Finlandsinstitutets bibliotek följande förslag:

”Vi har förstått att bokcirkelpaketen som skickas till olika kommuner i landet är både lyckade och populära, men samtidigt också både kostsamma ekonomiskt och personellt. Ett sätt att minska arbetsbelastningen och även budgetposten för denna del av verksamheten, förslår vi att resursbiblioteket istället tar fram ett metodstöd om hur dessa cirklar kan genomföras. Stödet kan till exempel innehålla litteraturlistor och stöd för boksamtal. Böckerna får sedan folkbiblioteken själva köpa in. — Därmed blir det en utfasning av den fysiska hanteringen av bokcirkelpaketen för resursbiblioteket och situationen blir mer hållbar på sikt. Detta är ett förslag till en omprioritering som skulle kunna lösgöra resurser för er.”

Kungliga biblioteket

Har du frågor om samrådet? Ta kontakt med Eeva Östberg.