×

Sommarens läsutmaning

Categories
Barn & unga Bibliotek Program

Tid: 15/5-15/9 2024
Plats: Sverige
Språk: finska
Åldersrekommendation: 0-12 år samt över 13 år
Mer information: linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

Det finns två utmaningar i sommarens läsutmaning! En för 0–12 åringar och en för över 13 åringar. Du kan lyssna, läsa själv eller tillsammans. Till varje uppgift finns också några boktips, men du får givetvis även läsa andra böcker som passar uppgiften!

Om du läser på finska kan du delta i utlottningen av pris! Skicka in din blankett till oss senast 20/9 via e-post (linda.akerlund@finlandsinstitutet.se) eller per post till:

Finlandinstitutets bibliotek / Sommarens läsutmaning
Box 1355
S-111 83 Stockholm

Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter!