×

Stockholms stad ändrar sig – stöder Finlandsinstitutets bibliotek även i år

Categories
Nyheter

Stockholms stad har ändrat sitt beslut om att sluta finansiera Finlandsinstitutets bibliotek 2024. Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett stöd på 100 000 kronor till bibliotekets verksamhet i år.
– Glädjande nyhet, även om hundratusen varken räddar vårt bibliotek eller innebär en långsiktig lösning i finansieringsfrågan, säger bibliotekschefen Eeva Östberg.

I och med beskedet avslutas också Finlandsinstitutets namninsamling Rädda Sveriges enda finskspråkiga bibliotek som var adresserad till Stockholms stad. Namninsamlingen fick cirka 2 350 underskrifter och ska lämnas över till stadens politiker i maj.
– Vi avslutar namninsamlingen eftersom Stockholm nu har beslutat att fortsätta finansiera vår biblioteksverksamhet även i år. Arbetet för att säkra den framtida finansieringen fortsätter dock på flera olika sätt, berättar Östberg.

Finlandsinstitutets bibliotek är ett av Stockholms äldsta bibliotek och Sveriges enda bibliotek specialiserat på finsk och sverigefinsk litteratur. Verksamheten har under många år finansierats av Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad. Biblioteket har också fått ett mindre bidrag för bokinköp från Finlands undervisningsministerium. Biblioteket är grundat av Stockholms Finska Förening år 1894 och firar därmed 130-årsjubileum i år.