×

Stockholms stad slutar finansiera Finlandsinstitutets bibliotek

Categories
Nyheter

Finlandsinstitutets bibliotek är Sveriges enda bibliotek specialiserat på finsk och sverigefinsk litteratur och dessutom ett av Stockholms äldsta bibliotek. Nu hotas den lokala verksamheten eftersom Stockholms stad inte beviljat något ekonomiskt stöd för biblioteket år 2024.

– Beslutet innebär att hela vår lokala biblioteksverksamhet hotas. Ett hårt slag mot biblioteket och stadens finskspråkiga service, säger Wivan Nygård-Fagerudd, direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Institutets bibliotek har under många år finansierats av Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad. Biblioteket har också fått ett mindre bidrag för bokinköp från Finlands undervisningsministerium. Sedan 2021 har Finlandsinstitutets bibliotek ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för det finska språket. Den delen av verksamheten finansieras dock av ett statsbidrag via Kungliga Biblioteket och medlen får inte användas för lokal biblioteksverksamhet.

– Stockholms stads bidrag har visserligen varit väldigt lågt och minskat varje år, men det har ändå möjliggjort vår nuvarande verksamhet. Staden hänvisar oss nu till att söka programbidrag men man kan inte driva bibliotek utan finansiering för personal, medieinköp, licenser och lokaler, betonar bibliotekschefen Eeva Östberg.

–  Vårt bibliotek är ett av få finskspråkiga rum i staden. Vi har även ett unikt samarbete med folkbiblioteken i Stockholm och våra medier kan beställas och återlämnas till lokala biblioteken. Tragiskt nog fyller vårt bibliotek 130 år i år och vi får starta jubileumsåret genom att dra ner vårt utbud, säger Östberg.

Finlandsinstitutets bibliotek grundades 1894 av Finska Föreningen i Stockholm. Under de senaste åren har antalet lån legat runt 11 000 per år. Sverigefinnar är (tillsammans med judar, romer, samer och tornedalingar) en av de fem nationella minoritetsgrupperna i Sverige.


Mer information:
Eeva Östberg, bibliotekschef
tel. +46-8-545 212 08
eeva.ostberg@finlandsinstitutet.se

Wivan Nygård-Fagerudd, direktör för Finlandsinstitutet
tel. +46-72-146 32 65
wivan.nygard.fagerudd@finlandsinstitutet.se