×

Stöd vårt bibliotek – skriv under naminsamlingen!

Categories
Nyheter

Stockholms stad har inte beviljat Finlandsinstitutets bibliotek stöd för år 2024. Detta innebär att hela biblioteksverksamheten är hotad.

Skriv under och hjälp oss att bevara den finskspråkiga biblioteksverksamheten i Stockholm! Stockholms stad har slutat finansiera Finlandsinstitutets bibliotek. Beslutet innebär att biblioteket måste dra ner på verksamheten och utbudet.

Vill du hjälpa till och rädda vår lokala verksamhet – skriv under namninsamlingen och lämna gärna även en kommentar vad bibliotekets verksamhet betyder för dig! Tack för ditt stöd!

https://www.mittskifte.org/petitions/radda-sveriges-enda-finsksprakiga-bibliotek

Bakgrund

Verksamheten på Finlandsinstitutets bibliotek har under många år finansierats av Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad. Biblioteket har också fått ett mindre bidrag för bokinköp från Finlands undervisningsministerium. Sedan 2021 har Finlandsinstitutets bibliotek ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för det finska språket. Den delen av verksamheten finansieras dock av ett statsbidrag via Kungliga Biblioteket och medlen får inte användas för lokal biblioteksverksamhet. Finansieringen av den öppna, lokala biblioteksverksamheten är därför begränsad, och Stockholms stads bidrag har varit avgörande för biblioteket.

Biblioteket är grundat av Stockholms Finska Förening år 1894 och firar därmed 130-årsjubileum i år. Det är ett av Stockholms äldsta bibliotek, och Sveriges enda bibliotek specialiserat på finsk och sverigefinsk litteratur. Biblioteket har genom decennier utgjort den viktig mötesplats för stadens och regionens sverigefinnar, och är i dag ett av de få finskspråkiga rummen i Stockholm.

Antalet besökare och utlån har ökat år för år under de senaste åren, tack vare personalens idoga arbete. En särskild ökning står barnfamiljerna för. Detta kunde tyckas motivera ett ökat stöd. I stället upphör Stockholms att stödja vår biblioteksverksamhet ekonomiskt.

Varför är det viktigt?

Sverigefinnar är den största av landets fem nationella minoritetsgrupper och att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket har ett särskilt stöd i lagen. Många stockholmare besöker vårt bibliotek för att de inte är nöjda med det finska utbudet på sitt lokala bibliotek. Det fysiska biblioteket möjliggör för den finskspråkiga minoriteten att upprätthålla och bevara det finska språket och kulturen. Under de senaste åren har antalet lån på Finlandsinstitutets bibliotek legat runt 11 000 per år.

Stockholms stad har ett särskilt lagstadgat ansvar att främja användning av det nationella minoritetsspråket finska, och stadens tidigare bidrag har möjliggjort vår nuvarande verksamhet. Beslutet innebär i praktiken att biblioteket måste dra ner på verksamheten.

Att biblioteket nu inte får stöd från Stockholms stad har redan inneburit att personalen varit tvungen att sålla i utbudet, bl.a. säga upp ett antal tidskriftsprenumerationer och avsluta licenser för digitala tjänster. Detta ökar trycket på Stockholms stadsbibliotek när det gäller utbud på det nationella minoritetsspråket finska.

”Vi har även ett unikt samarbete med folkbiblioteken i Stockholm och våra medier kan beställas och återlämnas till lokala biblioteken. Tragiskt nog fyller vårt bibliotek 130 år i år och vi får starta jubileumsåret genom att dra ner vårt utbud”, säger bibliotekschef Eeva Östberg.

Finlandsinstitutets bibliotek hjälper Stockholms stad att göra det lagen för de nationella minoriteterna förutsätter och gör därmed Stockholm till en bättre stad för alla finskspråkiga stockholmare.

Frågor och svar

Staden säger att institutet fått understöd för evenemang redan, och hänvisar till att söka programbidrag. Det löser väl saken, eller hur?

  • Man kan inte bedriva biblioteksverksamhet genom att arrangera kulturevenemang. Ett bibliotek kan också arrangera evenemang, vilket vårt bibliotek även gör (författarsamtal, utställningar, ordkonsverkstäder, sagostunder mm.), men detta förutsätter en fungerande biblioteksverksamhet med personal, medieinköp, licenser och lokaler.

Kungliga biblioteket har beviljat er medel för resursbiblioteksuppdraget. Kan inte det täcka bortfallet av stöd från Stockholms stad?

  • De medel Finlandsinstitutets bibliotek får från KB för resursbiblioteksuppdraget FÅR INTE och KAN INTE användas till lokal biblioteksverksamhet. Resursbiblioteket är en konsultativ tjänst för bibliotek i hela landet. Detta uppdrag har Finlandsinstitutet fått FÖR ATT vi upprätthåller Sveriges enda finskspråkiga bibliotek.

Finlandsinstitutet finansieras av finska staten. Kan ni inte använda av de medlen?

  • Institutet söker årligen ett verksamhetsbidrag från Finlands utbildningsministerium. Av detta har vi fått tillåtelse att använda en öronmärkt mindre summa för bokinköp.

För biblioteksverksamhet får vi inget från Finland. Finska staten bekostar inte biblioteks- och kultuttjänster för svenska medborgare med finska skattebetalares pengar. Sådant ska bekostas med svenska skattemedel. 

Stockholms stad har gått in för att stöda de nationella minoriteterna genom de föreningar som finns. Finlandsinstitutet är en stiftelse. Är det inte rimligt att prioritera föreningar?

  • Stiftelsen som driver Finlandsinstitutet är grundad 1997 som ett samarbete mellan tre föreningar, Stockholms finska förening, Sverigefinnarnas riksförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund och Kulturfonden för Sverige och Finland. Bibliotekets grundare, Stockholms finska förening (Tukholman suomalainen seura), tog därmed in det i institutets byggnad. Genom detta stöder stiftelsen biblioteket. Stiftelsens ekonomi är inte god, och 2023 tvingades stiftelsen göra uppsägningar inom programverksamheten.

Staden säger att de meddelat er detta i förväg och ni har vetat om detta i flera år. Varför reagerar ni och går ut till medierna först nu?

  • Ja, staden signalerade 2021 att man har för avsikt att upphöra med stödet inom några år. Men Stockholm stad har ändå fortsatt att bevilja ett krympande stöd, och ett lägre stöd än året innan är inget som når över nyhetströskeln. Därtill har alla politiker vi varit i kontakt med och förklarat läget för konstaterat att det här är verkligt olyckligt – det är inte rimligt att staden inte skulle stöda Sveriges och stadens enda finskspråkiga bibliotek ekonomiskt. Vi har trott på förståelse och insikt i denna fråga, och hoppats på en förändring i avsikten.

Det ska råda armlängds avstånd mellan politikerna och de handläggare som beviljar stöd. Om staden har såna riktlinjer och kriterier att biblioteket inte kan få stöd så har ni väl inget annat val än att finna er i det?

  • Armlängds avstånd är viktigt när det gäller kulturstöd – och politikerna råder över utformningen av kulturstöden och den linjedragning som gör att stadens handläggare inte kan bevilja stöd till biblioteksverksamhet för ett bibliotek som upprätthålls av en extern aktör. Som jämförelse finns biblioteken för två av de andra nationella minoritetsspråken, meänkieli och romani chib, inom kommunal verksamhet i Övertorneå kommunbibliotek respektive Malmö stadsbibliotek.

Men det finns väl böcker på finska i Stockholms stadsbibliotek? Och det man inte hittar brukar man kunna beställa.

  • Vårt bibliotek är inte några hyllor med böcker på finska, det är ett helt bibliotek med gott utbud, och därtill ett öppet rum för den sverigefinska kulturen och det finska språket. Det är dessutom det enda öppna rummet i Stockholm där man som sverigefinne vet att man alltid blir betjänad på och får prata sitt eget språk.

Våra böcker kan både beställas till och återlämnas till alla bibliotek i Stockholm, en tjänst som utnyttjas mycket av våra och Stockholms stadsbiblioteks låntagare.