×

Together Alone 2.0 söker internationella konstprojekt

Categories
Program Konst & design Nyheter

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut öppnar tillsammans Together Alone 2.0-programansökan! Finlands kultur- och vetenskapsinstituts internationella nätverk bjuder åter in finländska och i Finland verkande konstnärer, konstnärsgrupper samt deras kollegor utomlands till ett samarbete som sträcker sig över landsgränserna. Pandemin håller oss fortfarande fysiskt isär, och krisen påverkar kultursektorn starkt.

Instituten söker nu konstprojekt som behandlar utmaningar och lösningar som uppstått till följd av pandemin: uthållighet gentemot pandemin, radikala förändringar, samhällelig innovation samt inkluderande och uppnåelig konstutövning. Vi stöttar på ett kollektivt och socialt sätt ansvarsfullt projektsamarbete, där man tar hänsyn till minoriteter och underrepresenterade grupper.

Ansökans mål är att stödja konstnärernas arbete under krisen och främja fortsatt internationellt samarbete. Även om rörligheten och de fysiska mötena nu är begränsade, så vill vi betona vikten av det internationella samarbetet och nätverkandet. Vår största oro är att den internationella dialogen krymper på grund av pandemin.

Vi vill med hjälp av Together Alone-projektet uppmuntra skapare, oavsett inriktning, att hitta på nya sätt att verka i en situation där rörligheten och den fysiska kontakten inte längre är möjlig. I ansökan letar vi speciellt efter projekt som uppmuntrar till ett brett internationellt samarbete – utan fysiska kontakter. Programansökan öppnar den 13/4 2021. Projektförslag ber vi er skicka in senast den 11/5 2021. Ansök nu!

Mer information och ansökningsinstruktioner: https://instituutit.fi/en/together-alone-2-0-open-call/

Övriga upplysningar:

Jaakko Nousiainen, direktör
Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland
jaakko.nousiainen@fininst.uk

Uula Neitola, kommunikations ansvarig
Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
uula.neitola(at)instituutit.fi

Skicka in ditt projektförslag senast den 11/5 2021.