×

Ville Kivimäki: Krigstrauman – andra världskrigets mentala och kulturella spår i Finland

Categories
Program Bibliotek Litteratur Samhälle

Tid: Onsdag 27 september 2023 kl. 18
Biljetter: Gratis. Anmäl dig via den här finskspråkiga anmälningssidan.
Plats: Finlandsinstitutet i Stockholm, Snickarbacken 4, Stockholm
Språk: finska
Mer information: eeva.ostberg@finlandsinstitutet.se

Under andra världskrigen fick ca 18 000 finska soldater i militärpsykiatriskt vård. Därtill led en stor del av soldaterna av olika psykiska krigsskador både under kriget och flera decennier efter det såsom mardrömmar, ångest, apati, förvirring och utmattning. Krigen lämnade sina spår i det finländska samhället i många olika avseenden.

Docent Ville Kivimäki.
Foto: Janne Rentola/SLS

Välkommen att lyssna till Ville Kivimäkis finskspråkiga föreläsning ”Sotatraumat ja selviytyminen: Toisen maailmansodan psyykkiset ja kulttuuriset jäljet Suomessa” på onsdag den 27 september.

I sin bok Sargade själar har Kivimäki undersökt myterna kring de krigstrauman som plågat generationer av finländare. Soldaternas erfarenheter har länge varit dolda bakom berättelserna om krigshjältar och manlig offervilja för nationens bästa – i andra världskrigets Finland var psykiska reaktioner stigmatiserande och förnekades till och med i hög grad.

Ville Kivimäki är universitetsforskare och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet. Hans bok Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 (WSOY 2013) har belönats med facklitteraturens Finlandiapris. Den har nyligen publicerats på svenska med namnet Sargade själar. De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945 (SLS/Appell Förlag, översättning Camilla Frostell). 

Välkommen!

Evenemanget arrangeras med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Region Stockholm.

Bannerbild: En sårad soldat leds bort från fronten i Kiestinki i augusti 1941. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.