×

Årets 2024 Minoritetspris till Eeva Östberg

Categories
Nyheter Bibliotek

Eeva Östberg, bibliotekschef för Finlandsinstitutets bibliotek, har tilldelats Isofs Minoritetsspråkpris 2024. Östberg får priset för ”hennes framgångsrika utveckling av Finlandsinstitutets biblioteksverksamhet genom satsning på tillgänglighet, digitalisering och barns och ungas läsning, till gagn för den finskspråkiga minoriteten i hela landet.”

Institutet för språk och folkminnen, Isof, delar sedan 2012 årligen ut ett pris som belöning för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk och som en uppmuntran till fortsatt arbete.

Minoritetsspråkspriset delas ut till en person, förening, organisation eller myndighet som gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Med minoritetsspråk avses alla språk utom svenska.