×

Möt Finlandsinstitutet på Bokmässan i Göteborg

Categories
Program Litteratur Nyheter Samhälle

Finlandsinstitutet deltar på årets Bokmässa i Göteborg 22-25 september. Vi kommer bland annat att visa upp vår tvåspråkiga barnboksutställning En resa över Östersjön, arrangera frukostseminarium kring ämnet Nordiska författare – Hur långt har vi kommit i elimineringen av det etniska filtret? samt medverka i seminarierna “Polarbibblo och resursbiblioteken för nationella minoriteter” och “Ett bibliotek för alla?”.

Är du också på plats? Kom och hälsa på oss i monter A02:01 nära Entré 2!


Seminarium: Ett bibliotek för alla?

Tid: torsdag 22/9 2022 kl. 12.30-13.15
Plats: Scen H1, Rum för Bibliotek
Språk: svenska
Arrangör: Sveriges Författarförbund och Finlandsinstitutet

Hur kan biblioteken inkludera, lyfta och främja samer och de nationella minoriteterna på ett sätt som är identitetsstärkande och språkrevitaliserande? Vilken roll har de nationella resursbiblioteken i arbetet framåt?

Hanna Schimmer, urfolksbibliotekarie vid Samernas Bibliotek i Jokkmokk, Eeva Östberg, bibliotekschef på Finlandsinstitutet och Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie vid KB samtalar om varför det är viktigt att det finns litteratur på nationella minoritetsspråk och resursbibliotekens roll i detta. Hur skiljer sig de olika nationella minoriteternas biblioteksspecifika behov, och varför?
Programledare: Johan Sandberg McGuinne, samisk-svensk författare och översättare.


Polarbibblo och resursbiblioteken för nationella minoriteter

Tid: fredag 23/9 2022 kl.10.30-10.50
Plats: Biblioteksscenen
Språk: svenska
Medverkande: Anette Kohkoinen, Regine Nordström, Hanna Schimmer, Eeva Östberg
Arrangörer: Kulturutveckling VGR i samarbete med Regionbibliotek Norrbotten

Resursbiblioteken har identifierat Polarbibblo som den digitala bibliotekstjänst för barn och unga som bäst kan arbeta med att inspirera målgruppen till att uttrycka sig på sitt nationella minoritetsspråk. Kungliga biblioteket har gett Polarbibblo i uppdrag att undersöka fungerande samarbetsformer, men också att göra en förstudie för att utvecklas på fler språk.

Från Biblioteksscenen kan du i realtid följa dialogen om hur tjänsterna utvecklas gemensamt mellan Polarbibblo och företrädare från två av resursbiblioteken, Samernas bibliotek och Finlandsinstitutets bibliotek.


Frukostseminarium: Nordiska författare och det etniska filtret

Hur långt har vi kommit i elimineringen av det etniska filtret?
Tid: lördag 24/9 2022 kl. 9:15-10
Plats: Globala torget, Stora Scen
Språk: engelska
Arrangör: Finlandsinstitutet

Det är allmänt känt att författare i både Sverige och Finland, med invandrarbakgrund eller utländskbakgrund, i hög grad tolkas genom ett så kallat etniskt filter, där författarnas bakgrund ofta får ett stort fokus. Hur ser det ut idag och är det fortfarande så att författare med utländskbakgrund reduceras till just sin bakgrund, trots att vi de senaste åren bevittnat hur problematiken kopplat till fenomenet lyfts alltmer på en global nivå?
Vad kan Finland, som bara nyligen fått upp ögonen för riskerna som denna typ av reducering, lära sig av Sverige? Och kan vi eventuellt också se några positiva effekter av fenomenet trots det främst problematiska?

Bilder: Janne Riikonen och Bokmässan