×

Vår nya logga är här!

Categories
Nyheter

Symbolen i vår nya logga har tagit inspiration av företeelser och fenomen som Finland är känt för.

Den bugar mot det strama och funktionella, men dess färger är rika och överraskande på samma sätt som norrskenet och de handvävda trasmattorna. Bibliotek och böcker, konst och formgivning, ljudvågor, musik och puls är andra associationer som symbolen väcker. Finländsk kultur lever, vibrerar och ändrar skepnad. Formen i textdelen ger en subtil nickning till kreativitet, folklore, tryckkonst och dikter men bildar en modern och sober helhet tillsammans med symbolen.