×

ISOF – undervisningsmaterial

Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi

Det här är en läsebok som kan användas i modersmålsundervisning i finska på låg- och mellanstadiet. De olika kapitlen fungerar som bas för övningar och diskussioner. På sidan hittar du själva läseboken, en lärarhandledning och ljudfiler (hela boken och de olika kapitlen skilt).

Gottlund Taalainmaalla

I den här boken får du lära dig om den finskspråkiga befolkningens historia i Sverige. Boken baserar sig på folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds dagbok. På sidan hittar du boken på finska och svenska, en lärarhandledning och en karta.

Raja 1809

Materialet beskriver på ett konkret och roligt sätt hur gränsen mellan Sverige och Finland kom till. Bild- och textlappar hjälper eleverna att komma ihåg de viktiga detaljerna. Först berättar läraren historien och sedan ska eleverna återberätta den med hjälp av de stödande texterna och bilderna.