×

Känslokassar (inom Stockholms län)

Med hjälp av känslokassen kan förskolegrupper och förskoleklasser diskutera olika känslor. Varje känslokasse innehåller sex finskspråkiga böcker.

Hur? Du kan låna kassarna då du besöker biblioteket eller be oss skicka kassen till ditt närbibliotek inom Stockholms län.

Kassarna:

Pelko & rohkeus (Rädsla & mod)
Yksinäisyys & ystävyys (Ensamhet och vänskap)
Kiukku & ilo (Ilska & glädje)
Suru (Sorg)
Tunnetaidot (Emotionella färdigheter)