×

Kulturrådets Bokstart finns även på finska!

Bokstart är en nationell satsning Kulturrådet gjort på uppdrag från regeringen. Den vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet. På hemsidan hittar du information om barns språkutveckling och hur du kan stöda den.

Här hittar du också information om att stöda barnets språkutveckling i minoritetsspråket finska!

Där finns videon och ett infoblad om barnets språk på finska (pdf).