×

Seitsemän veljestä

På finska Undervisnings- och kulturdepartementets sida kan du bekanta dig med Aleksis Kivis roman Sju bröder på finska. På sidan finns olika uppgifter som handlar om romanen och August Ahlqvists kritik. Lämpar sig för högstadieelever, gymnasister och vuxna.

Besök sidan för Setisemän veljestä här!