×

Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker från alla nordiska länder, gratis och på alla nordiska språk. Materialet kan användas fritt som diskussionsöppnare i boksamtal med barn både i skolan, på biblioteket och i hemmasoffan. Du hittar material på finska, svenska, norska, danska, isländska, samiska, färöiska och grönländska.

Bild: Nordisk kulturkontakt; Den nordiska bokslukaren