×

Material Svenska Filminstitutet

Språklek med film

Filminstitutet har jobbat fram handledning för hur förskolepedagoger kan jobba med de nationella minoritetsspråken via språklek med film. De har tre metoder med både lärar- och filmhantering, ordlistor och information om de nationella minoriteterna. Du hittar materialet till Svenska Filmninstitutets språklek med film på deras hemsida.

Crash Course Nationella minoriteter

Filminstitutet har gjort en intensivkurs i nationella minoriteter och har en hel del tips på hur man kan jobba för att främja de nationella minoriteterna på sin hemsida.