×

Moomin Characters material som får användas fritt

Moomin Characters har roliga finskspråkiga uppgifter för alla åldrar, som du kan skriva ut. Det finns korsord, sökord och ordoku.

Moomin Characters pedagogiska material på finska till deras utställning ”Från A till Ö med Mumin”. Till varje bokstav finns en berättelse och diskussionspunkter som även passar mindre barn. Finlandsinstitutets biblioteks åldersrekommendation 3-9 år.

Moomin Characters har gjort ett material, där du kan lyssna på novellen ”Det osynliga barnet” på finska och via pedagogiska frågor diskutera med barnen om att ta andra i beaktande. Det finns frågor för både yngre och lite äldre barn.

Bild: Moomin Characters