×

Ordkonstmaterial från Yöstäjä

Yöstäjä, en ordkonstförening från Tammerfors, arrangerar ordkonstverkstäder och -utbildningar samt skapar uppgiftsmaterial till skolor och småbarnspedagogiken. Materialet på Yöstäjäs finskspråkiga sidor får fritt användas.

Ordkonst är ett kreativt, språkligt uttryck, litterär konstuppfostran och gemensam aktivitet i språkets, läsandets och skrivandets värld.

Bild: Yöstäjä