×

Papunet

Papunet är en sida som underhålls av Finlands Kehitysvammaliitto (förening för funktionsnedsättningar). Sidan främjar personer med talsvårigheter samt andra som behöver stöd med inlärning, förståelse och kommunikation att vara delaktiga i samhället. På den finskspråkiga sidan hittar du en materialbank, där det finns bland annat en bildbank som stöder kommunikation, ett verktyg där du kan göra böcker online och en ljudbank med olika ljud från omgivningen och ljud från det finska språket. Papunet har också en spelsida, där du hittar många olika spel.