×

Finskspråkiga ljudböcker

Finlandsinstitutets bibliotek erbjuder e-ljudböcker som kan lånas med institutets bibliotekskort. Läs mer om institutets e-bibliotek och dess utbud på bibliotekets webbplats.

Ett antal ljudböcker finns även fritt tillgängliga via nätet:

Folkbibliotek runt om i landet erbjuder ibland finskspråkiga ljudböcker i CD-format eller som e-ljudböcker. Kontakta ditt närbibliotek för mer information om det lokala utbudet.