×

Lär dig finska

Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska.

Finlandsinstitutet erbjuder fysiska kurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer. Läs mer om de fysiska kurserna här.

Finlandsinstitutet erbjuder även digitala finskakurser på olika nivåer (nybörjarkurser och fortsättningskurser). Läs mer om de digitala kurserna här.