×

Lär dig finska

Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer inklusive konversationskurs.

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga

Språkkurserna i finska arrangeras på plats på institutet våren 2022.

Kursstart vecka 6 på våren 2022:

Mån 18.00 Fortsättningskurs, termin 9-11
Mån 19.30 Fortsättningskurs, termin 3-4
Tis 18.00 Nybörjarkurs, termin 2
Tis 19.30 Nybörjarkurs, termin 1

En gång i veckan, 12 × 2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).

Kursavgift 2 000 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85 – 5 före kursstart.

Anmälan och frågor

Hannele Sarviaho (lärare)
sarviahohannele@gmail.com

Kursmaterial

Som kursmaterial används, beroende på kurs, ”Finskan – lättare än du tror”, Pesonen – Vehkanen eller ”Suomen mestari 1 (eller2), Suomen kielen oppikirja aikuisille”, Sonja Gehring och Sanni Heinzman. De kan beställas på www.adlibris.se.