×

Lär dig finska

Finskan är numera ett erkänt minoritetsspråk i Sverige och ett officiellt språk inom EU. Finlands två officiella språk är finska och svenska. Finlandsinstitutet erbjuder nybörjarkurser i finska för svenskspråkiga vuxenstuderande på kvällstid. Kurser finns på olika nivåer inklusive konversationskurs.

Kvällskurser i finska för svenskspråkiga

Kursstart vecka 6 på våren 2021:

Mån 18.00 Fortsättningskurs, termin7-9 (Fullsatt)
Mån 19.30 Nybörjarkurs, termin 1 (Fullsatt)
Tis 19.30 Nybörjarkurs, termin2

En gång i veckan, 12 × 2 lektionstimmar (tolv träffar, 24 lektionstimmar).

Kursavgift 1 700 kr, kurslitteratur tillkommer. Kursavgiften ska betalas på Finlandsinstitutets plusgirokonto 15 21 85 – 5 före kursstart.

Till höstens språkkurser kan man börja anmäla sig fr o m den 26 maj 2021. Nästa kursstart blir i vecka 37 på hösten 2021.

Anmälan och frågor

Auli Sydfors (språkkursansvarig)
08-545 212 02
auli.sydfors@finlandsinstitutet.se

Kursmaterial

Som kursmaterial används, beroende på kurs, ”Finskan – lättare än du tror”, Pesonen – Vehkanen eller ”Suomen mestari 1 (eller2), Suomen kielen oppikirja aikuisille”, Sonja Gehring och Sanni Heinzman. De kan beställas på www.adlibris.se.